Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

xeon x5670 iyi mi

  1. Celil

    Intel Xeon X5670 İşlemcisi İyi Midir?

    Intel Xeon X5670 İşlemcisi İyi Midir? İntel Xeon X5670 işlemcisi sanılanın aksine sunucularda tam performans çalışan iyi bir işlemcidir. Kötü bir işlemci olarak görünmesinin nedeni bazı hosting firmalarının sunucularını çok sıkıştırmaları ve bir sıkıntı çıktığında işlemci yetersiz sizi bir üst...
Üst