Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

sanalika nedir

  1. Celil

    Sanalika Nedir? Sanalika İncelemesi

    Sanalika Nedir? Sanalika 2008 yılında Oyun Stüdyosu tarafından geliştirilmiş web tabanlı mmorpg oyunudur. Oyunun genel amacı oyun içerisindeki şehirde insanlarla sohbet etmek, bir takım etkinliklere/görevlere katılmak. Sosyal bir platformdur. Sanalika İncelemesi Bir çoğumuzun zamanını...
Üst