Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

plugin paketi kategori kuralları

  1. SelimAkoguz

    Minecraft Plugin Paketleri Kategori Kuralları

    Minecraft Modları Kategori Kuralları 1. Mod linki mutlaka konunun içinde belirtilmelidir. 2. Wrez / crck / lisanssız bir içerik paylaşmak yasaktır. 3. Virüs total linki konuya eklenmelidir. 4. Konu içinde mod ile ilgili açıklama ve resime yer verilmelidir. Bu kurallara uymayan konu...
Üst