Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

mood

  1. Lazkopat

    Farklı Tür Köpekler

    plays.gen.tr Yetkilileri Huzurla Sunar :) Minecraft'ta köpek ırklarında daha çok çeşitlilik istediyseniz, bu sizin için bir moddur. 5 evcilleştirilebilir köpek ekler ve geliştiricinin daha da fazla ekleme planları vardır. Her köpek doğal olarak cinse uygun çeşitli biyomlarda doğacaktır...
Üst