Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

modüler makineler

  1. SelimAkoguz

    Modüler Makine Mod 1.12.2/1.12 (Özel Makineler Oluşturun)

    Modular Machinery Mod 1.12.2/1.12, JSON ile sıfırdan özel, devasa, benzersiz ve karmaşık makineler ve tarifler oluşturmak için bir modpack maker araç setidir. Mod, Gregtech'in Patlama Kompresörü, Vakumlu Dondurucu… ve hayal edebileceğiniz her şey gibi büyük çok bloklu makinelerin oluşturulmasına...
Üst