Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

minecraft kılıç

  1. Lazkopat

    Minecraft Katana Modu (Slash Blade)

    SlashBlade, Minecraft'ta düşmanlarla cenkmak için yeni katanalar verir. Oyuna geleneksel bir ruh katıyor ama hem de bazı mükemmel dövüş animasyonları da ekliyor. Artı, kalçanıza kılıflandığında şık görünüyorlar. Ataklar bu modu bu kadar özel kılan şeydir, çünkü sizi hakkaten bir katana...
Üst