Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

kızılay kan bağışı

  1. SelimAkoguz

    Çok Acil Kan İhtiyacı Var

    Çok Acil! İstanbul Göztepe Şehir Hastenisinde tedavi görmekte olan "Lenfoma Kanseri" Kayra İhsan Çelik için çok acil 0 Rh(-) trombosit kan ihtiyacı vardır. Kartal Kızılay Kan Merkezi'ne hasta bilgileri ile bağış yapılabilir. İletişim: Emrah Çalgan +90 533 205 8925
Üst