Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

harita kategori kuralları

  1. SelimAkoguz

    Minecraft Haritaları Kategorisi Kuralları

    Minecraft Haritaları Kategori Kuralları Harita görsellerinin yanıltıcı olmamasına dikkat edilmelidir. Paylaşılan harita ile ilgili en az 1 fotoğraf veya en az 1 video olmak üzere ekleme bulunmalıdır. Paylaşımların indirme linkleri mutlaka konuda bulunmalıdır. Başka site veya forumların...
Üst