Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

ganimet

  1. SelimAkoguz

    Minecraft 1.16.5 Daha Çok Maden Modu

    Bu mod sayesinde dünyanızda kazdığınızda daha fazla ganimet veren cevherler ekleyebilirsiniz. Normal cevherlere göre daha fazla ganimet veren bu cevherler oyununuzu kolaylaştırır ve bu sayede maden ile vakit geçirmek yerine dışarlar da macera arayışına daha fazla vaktiniz olur. Moddan görseller...
Üst