Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

crysis kısa özet

  1. FightFreedom

    Crysis Hikaye Özeti - Crysis Nedir?

    Crysis Nedir? Crysis Ada da Geçen Bi Oyundur Üstünüzdeki Nano Giysi Adında Bi Giysi Mevcutur Bu Giysi Sayesinde 4 Tane Giysi Modu Mevcutur Zırh Modunda Düşmanlar Size Sıktığı Zaman Daha Az Canınız Gider Hız Moduna Geçtiğiniz Zaman Daha Hızlı Olursunuz Shift Tuşuna Da Basarsınız Daha Hızlı...
Üst