Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

classic

  1. SelimAkoguz

    Discord Türkiye İçin Artık Daha Ucuza Nitro Satıyor

    Discord ülkelere göre Nitro fiyatlarını düzeltmek için Yerelleştirme yaptı. Bu yerelleştirme yaptığı ülkelerin içinde Türkiye'de bulunmakta. Bu sayede Türk Discord kullanıcıları artık daha ucuz fiyatı Classic Nitro ve Boostlu Nitro'ya sahip olabilecek. Gelelim Yerelleştirilmiş Nitro Fiyatlarına...
Üst