Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

avcı

  1. Lazkopat

    Mafya Avcısı

    Ob Catcher, Minecraft'taki herhangi bir mafyayı kolayca yakalamak için mükemmel bir çalgıtır. Bir roket fırlatıcıya benziyor ve yeşil Pokeball'lara benzeyen soruşturma Cihazlarını ateşliyor. Yapmanız ihtiyaç duyulan tek şey onu yakalamak dilediğiniz bir mafyaya doğrultmak ve bir yay gibi...
Üst