Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

android

  1. Celil

    Android Çökerten Arkaplan

    Android Çökerten Arkaplan Aşağıda görmekte olduğunuz fotoğraf android telefonlarda arkaplan olarak ayarlandığında telefonun açılmamasına sebep oluyor. Tek çözümü ise telefona format atmak, bu fotoğrafı kesinlikle arkaplan yapmayınız :) Renk değerlerinden dolayı bu hata meydana geliyor, belli bir...
Üst