Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

afyonkarahisar lise

  1. SelimAkoguz

    Afyonkarahisar Liseleri 2022 Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanları

    Afyonkarahisar liseleri 2022 yüzdelik dilimi ve taban puanları aşağıdaki gibi. Sizler de sitemize kayıt olarak başka bilgiler elde edebilirsiniz. Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel...
Üst