Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Minecraft Survival Sunucular vanilla deneyimini geliştirerek sizlerin çok fazla oyuncu ile bir araya gelip oynamanızı sağlar. Vanilla deneyimi çok bozulmadan başka oyuncular ile oynamak oldukça eğlenceli hale gelebilir. Oyunda yaptığınız yapıları claim ile güvence altına alıyorsunuz, siz ve sizin izin verdikleriniz dışında kimse o bölgede bir eylemde bulunamıyor. En İyi Survival Sunucuları en iyi survival serverlerine örnek olarak Craftrise, Sonoyuncu, Enderoyuncu örnek verilebilir.

Minecraft Survival Sunucular

Oyun forumu Plays üzerinde bulunan Minecraft forumu üzerindeki Minecraft survival sunucular, survival serverler, hayatta kalma minecraft sunucusu, minecraft en iyi survival serverleri.
Üst