Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Minecraft Faction Sunucular minecraft survivalı bir adım öne çıkararak daha farklı hale getirir. Bu halinde oyuna klan, lapis, edit, hammadde, arena gibi çeşitli yerler gelir. Klan kurarak oyunda en büyük olmaya çalışabilirsin. Lapis, edit, hammadde gibi yerlerde kasılarak en iyi eşyalara ulaşmaya çalışabilirsin. Arena da elde ettiğin eşyalar ile başkalarına korku salabilirsin. En iyi Faction Sunucular en iyi faction serverlere örnek olarak Minesyum, Craftrise, Enderoyuncu, Sonhukumdar örnek verilebilir.

Minecraft Faction Sunucular

Oyun forumu Plays üzerinde bulunan Minecraft forumu üzerindeki Minecraft Faction Sunucuları kategorisinde minecraft faction serverler, en iyi faction sunucular, faction klanlı pvp serveri.
Üst