Oyun Forumu - Türkiye'nin Oyuncu Platformu - Plays

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Bedrock editin ya da eski adıyla Pocket Editon mobil cihazdaki Minecraft'tır. Bu Minecraft normal Java Minecraft ile neredeyse tamamen aynı ama bazı küçük farklılıklar bulundurmakta. Sizler de bu yeni deneyimi yaşamak istiyorsanız veya bu yani Bedrock Editonda yeni bilgiler edinmek istiyorsanız bu kategori tam size göre.

Minecraft Bedrock Edition

Oyun forumu Plays üzerinde bulunan Minecraft forumu minecraft bedrock edition, bedrock edition, mobil minecraft, minecraft pocket edition, mcpe indirme, mcbe indirme, bedrock edition apk indir, pocket edition apk indir.
Üst